Helande samtal

Ibland behöver vi prata med någon som håller space för oss så vi kan djupdyka i oss och nå djupare förståelse för situationen vi befinner i. Någon som lyssnar men också kan kanalisera samtidigt och ställa de rätta frågorna. Vi har ju svaren inom oss redan och att kunna uttrycka de i tal  kan göra att bilden blir mycket tydligare.
Detta är en intuitiv session som kan väl utgöra en första kontakt för dig som vill gå djupare.
60 minuter , 1250:-