Ärrbehandling MSTR®,  McMoughlin Scar Tissue Release Technique®

Det här är en fantastisk behaglig och välgörande behandling för besvärande ärr. Det kan tex vara ärr från kejsarsnitt, titthålskirurgi, blindtarmsoperation eller annat ärr uppkommen i samband med operation eller annat.

Ett ärr kan påverka en på olika sätt. Förutom den känslomässiga aspekten så kan  ärret och/eller området runt den  kännas stramt, irriterat eller vara utan känsel. Dessutom så kan ärret påverka andra funktioner i kroppen. Ibland kan vi sätta ett samband men ibland blir det svårt.
Om  exempelvist en bröstoperationsärr skulle leda till svårigheter att  lyfta upp  armen ordentligt så är chansen större att vi skulle se sambandet men om tex  ett ärr på axeln skulle leda till förstoppning, så är detta inte något vi skulle direkt sätta i samband med varandra. Så att behandla ärren kan vara viktigare än vi tänkt på.
När vi behandlar med MSTR® så  främjar vi flödet i kroppen, blodcirkulationen kommer  återigen  till området men även lyfcirkulationen och nervimpulser.


Inför behandlingen:

Tänk inför behandlingen  på att ärret behöver vara färdigläkt innan vi påbörjar behandlingen. Detta brukar ta ca 8 veckor. Är du osäker är det bäst att kolla upp med din läkare.
Det är väldigt individuellt  hur en svarar på behandlingen och hur många behandlingar det kan behövas men de flesta brukar se skillnad redan under första behandlingen. Även om 1-3 behandlingar är vanligast så finns det vissa ärr som kräver fler behandlingar.


Just nu går det jättebra att boka MSTR® ärrbehandling till specialpris då jag är underutbildning och certifieringsprocessen inte är klar ännu.
Specialpriset innan min certifiering är 850 kr.