Själsprofilläsning


Själsprofilläsning, del 1

Själsprofilsläsning del 1 är en del av Soul Realignment grundläsningen som innefattar den delen av läsningen där du får information om vem du är på själsnivå och vad din själ har för ursprung. Du kommer att få reda på dina styrkor och dina svaghet och hur du bäst skapar flöde i ditt liv genom att agera enligt din själs kvaliteer.  Du kommer också får reda på vilket din primära livstema är.  
Det som skiljer denna presentation från Soul Realignment grundläsningen är att vi inte kommer att titta på vilka blockeringar eller karmamönster från nuvarande eller tidigare liv som fortfarande påverkar dig samt rensningen av dessa samt själsåterställningen. Denna läsning passar bäst om en bara vill veta mer om vem en är på själsnivå och få en större förståelse för detta. 
Priset för denna presentation är 2495 kr.

Själsprofilläsning, del 2

Detta är en fördjupad läsning med ytterligare ny information om vem du är på Själsnivå, hur själ är uppbyggd, vilka dina starka sidor är och vilka det inte är. Vi tittar också på Livstema och specialiseringar din själ har valt för den här inkarnationen. 
För att välja denna läsning ska du ha gjort en grundläggande Soul Realignment eller själsprofilläsning.
Priset för denna läsning är 3995 kr.