Relationsläsning

Vill du få ett större förståelse för en annan person du har relation till? Det kan vara en kärlekspartner, vän, syskon mm.
Vi tittar på vem ni är på själsnivå, vilka tidigare liv ni kan ha haft tillsammans, Vilka karma mönster ni kan ha, vad er relation har för tema mm.

Relationer blir ofta mycket bättre när vi får mer information om andra människor och deras historia för att få större förståelse för varför de agerar som de gör. Här får vi information ända på själsnivå som hjälper till på en helt annan nivå.

Kontakta mig närmare om denna läsning och vilka godkännande det behövs från tredje part och hur läsningen går till och andra praktiska detaljer.

Priset för denna läsning är 3495 kr om ni är nya hos mig på Soul Realignment och 2995 kr om ni har gjort den grundläggande Soul Realignment läsningen med tillhörande rensningsarbete.