Divine Soul Blueprint

Detta är en fördjupad läsning med ytterligare ny information om vem du är på Själsnivå, hur själ är uppbyggd, vilka dina starka sidor är och vilka det inte är. Vi tittar också på olika Livsteman och specialiseringar din själ har valt för den här inkarnationen. 
Vi kan säga att det här är manualen över "vem du är" medan Manifesting Blueprint är manualen över "hur du gör".

För att välja denna läsning ska du ha gjort en grundläggande Soul Realignment.
Priset för denna läsning är 3995 kr.