Andliga guider


Vill du veta mer om vilka dina andliga guider är och hur de kommunicerar med dig?

Genom denna läsning får du bekanta dig närmare med din guidteam, vilka de är, vad de hjälper dig med och hur de kommunicerar med dig. Du får också veta vilket budskap de har till dig!

Priset för denna läsning är 2495 kr.